27 października 2015

Doradztwo IT, outsourcing usług informatycznych

Doradztwo IT (informatyczne) – usługi w zakresie stosowania technologii informatycznych w firmie. Zajmujemy się planowaniem i projektowaniem systemów informatycznych, w których elementami składowymi są: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, technologie komunikacyjne, szkolenia dla użytkowników.

Pomagamy w doborze odpowiednich technologii informatycznych z położeniem nacisku na dopasowanie do potrzeb oraz sytuacji finansowej firmy w perspektywie teraz-przyszłość.  Optymalizujemy wydatki związane z wdrażaniem technologii IT w firmie.

Poprzez doradztwo IT pomagamy zapobiegać lub rozwiązać problemy na każdym etapie wdrażania i użytkowania nowych technologii informatycznych. Rekomendujemy nasze usługi w zakresie outsourcingu usług IT:

przeprowadzenia kompleksowego audytu systemu IT, w czym znajdą się wnioski dotyczące  poprawności konfiguracji infrastruktury, zastosowanych aplikacji i sprzętu wraz z ich powiązaniami, bezpieczeństwa, kosztów,

opracowania strategi uporządkowania systemu IT i procesów biznesowych opartych na działaniach informatycznych w firmie, optymalizacji wydatków poprzez opracowanie strategii zmian,

zaplanowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów, konsulting i doradztwo w procesach informatyzacji,

doradztwo w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań IT oraz zmiany odchodzących technologii na nowoczesne z uwzględnieniem integracji, rozwoju, bezpieczeństwa, kosztów, wdrożenia i migracji,

doradztwo w przypadku awarii i problemów informatycznych,

audyty umów i ponoszonych kosztów pod kątem przydatności i możliwości ich optymalizacji.

Doradztwo IT służy analizie Państwa firmy w zakresie jej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pozwala to na określenie potrzeb technologicznych oraz dobór odpowiednich rozwiązań i narzędzi do sprawnego zarządzania firmą.

Jeśli chcesz się upewnić czy Twoje problemy lub sprawy bieżące Twojej firmy mogą zostać załatwione przez naszą obsługę ub w ramach usługi „Doradztwo IT”, zapytaj – KONTAKT